نخستین ماهنامه ی فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ایران با نام "  کوچه باغ " به همت اعضای گروه فرهنگ و هنر پرشین بلاگ منتشر شد. از این پس می توانید در این صفحه شماره های این ماهنامه را انتخاب و دانلود نمایید.