مصاحبه شماره 4

 

جناب آقای ضرغام مهرگانفرد

 

وبلاگ نویسی از نوع روانشناس

 

گروه فرهنگ و هنر

 

مهرگانفرد:

 

دنیای مجازی مثل چاقو

 

میمونه...مواظب باشیم بریده

 

 

 

 

نشیم...


ادامه مطلب ...