سنگ نگاره ای خارق العاده؛ عکس از محمد ناصری فرد

سنگ نگاری 

از زمانهای غار نشینی نقاشی و هنر؛ نقش و جایگاه ویژه ای در زندگی ایرانیان داشته است. نقاشی دیواری بر دیوار های غاری در نزدیکی خرم آباد لرستان که مربوط به هفت هزار سال ق .م و تقریبا مقارن با نقاشی غار لاسکو است و موضوع آن صحنه های رزم و شکار و تصاویر حیوانات ، به ویژه آهو و گوزن را به تصویر کشیده است . و شامل نقوش حیوانات ازجمله بز ، که یک چوپان و سگ گله آنها را همراهی می کند. که نشان دهنده شیوه ی زندگی و شکار در آن زمان است.

  مقایسه بین هنرهای سنگی در ایران و امریکا؛ خمین؛ عکس از محمد ناصری فرد

علاوه برشوش در تپه گیان نزدیک نهاوند ، تپه ی سیلک نزدیک کاشان ، تورنگ تپه نزدیک گرگان ، تپه حصار نزدیک دامغان ، چشمه علی نزدیک ری ، لرستان و آذربایجان حفریاتی گرانبها بدست آمده که حاکی از وجود ساکنان بومی فلات ایران است. این تپه های باستانی مامن آنها بوده و اولین بقایای سفال های شکسته تپه های سیلک ، مربوط به آنهاست و غالبا رنگ این سنگ نگاره ها به رنگ سیاه بوده است


ادامه مطلب ...