برای خواندن بهترین رمانها وقت بگذارید

گاهی پیش آمده که کسی از شما سوال می کنه بهترین رمانی که خواندید چه بوده و شما چیز یادتان نمی آید .یا هر سال چند رمان می خوانید و چطور رمان را انتخاب می کنید باز چیزی یادتان نمی یاد.یا فرزندان تان مجاز به خواندن چه کتابهای هستند باز نمی دانید.برای اینکه این فاصله ها را پر کنید برای خواندن بهترین رمانها وقت بگذارید.برای تجربه کردن یا باید سفر کرد یا کتاب خواند ، موافق نیستید؟!


ادامه مطلب ...