سرمشق خوشنویسی دی ماه

سرمشق زیر را چندین مرتبه تمرین نمایید . باز مثل جلسه قبل یه سرمشق ساده هم گذاشتم .

فرصت برابر در گروه فرهنگ و هنر - آموزش خوشنویسی

لازم به ذکر است که برای زیبایی هر چه بیشتر خط یک کلمه را در جمله انتخاب کرده و آن را می کشیم کلمه ای را انتخاب کنید که کشیدن آن باعث زیبایی خط خواهد شد و اولویت انتخاب وسط خط است . در خط بالا حرف ت کشیده شده در جمله اول حرف ش کشیده شده ... حرف ت کوتاه 5 نقطه است و حرف ت  در حالت کشیده 11-9 نقطه ...تمرین را فراموش نکنید .

/ 0 نظر / 187 بازدید