سرمشق خوشنویسی اسفند ماه

سرمشق فوق را چندین بار تمرین نمایید .

این ماه دو حرف ه چشم گربه ای و ی کشیده را به شما آموزش می دم .

حرف ی کشیده

برای نوشتن حرف ی به شکل کشیده همانطور که در شکل مشخصه 2 نقطه قسمت ابتدایی ی و یک نقطه در قسمت اتصال بخش ابتدایی که با نیم قلم نوشته میشه و قسمت کشیده ی با تمام قلم نوشته میشه و 11 نقطه کشیده میشه و قسمت انتهایی نقطه 11 را به اندازه یک نقطه همانطور که در شکل مشخصه  از خط زمینه بالاتر می نویسیم .

 

/ 0 نظر / 248 بازدید