در آستانه ی یک سالگی گروه فرهنگ و هنر

سلام

نزدیک به یک سال است که گروه فرهنگ و هنر با مطالب مختلف فرهنگی و هنری همراه شماست و شما هم همراه و دلگرمی گروه فرهنگ و هنر هستید. بزودی با خبرهای داغ داغ یک سالگی گروه فرهنگ و هنر را جشن می گیریم.

گاهنامه ی کوچه باغ نیز حتما معرف حضور شماست. بزودی شماره ی سوم این گاهنامه را به حضور تقدیم میکنیم و همچنان منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما در مورد این گاهنامه هستیم.

دلگرمی ما داشتن قلب های شماست...

/ 2 نظر / 47 بازدید