# بی_نام_بانو

ஜஜஜمسابقه شماره ஜஜஜ3

به به....بروبچ_ نازنین...حاله شومااا؟احواله شومااا؟ راستی روزه هاتون قــــــــــــــــــــــــــــبوووووول... موضوع سوال های مسابقه این ماه بروبچ محله...از اونجایی که مصادف شده با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 42 بازدید

ஜஜஜஜجواب مسایقه شماره ஜஜஜஜ2

عزیزانه جــــــــــــــــــــان....تاج های ســـــــران...رفقای بیـــــــنام....ای آلبالوهـــــــا....ای چوووشم خشنگ ها(=چشم قشنگ ها)...ای ناناســـــا...مرباهای بینــــام....اوچولوهای ناس ناسی(=کوچولوهای ناناس).... - د_ بنال بگو ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 38 بازدید